ALFA COMPUTER a.s.

Obchodní firma: ALFA COMPUTER a.s.
Sídlo: Na Rovince 981, Hrabová, 720 00 Ostrava
Právní forma: akciová společnost
Vznik společnosti: 2. února 2000
IČ: 25851748
DIČ: CZ25851748
Číslo zápisu v OR: Krajský soud Ostrava/B/4195/2.2.2000
Číslo bankovního účtu: 27-2499210267/0100
IBAN: CZ6901000000272499210267
Česká spořitelna, a.s.
Statutární orgán: RNDr. Jarmila Smetanová
Korespondenční adresa: SMETANOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
Ibsenova 496/19, 779 00 Olomouc